Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

2014

ogłoszenie o zamówieniu OR.272.8.2014 "Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Słupcy"

Słupca: dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Słupcy
Numer ogłoszenia: 340450 - 2014; data zamieszczenia: 14.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Słupecki , ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca, woj. wielkopolskie, tel. 063 2758600, 2758624, faks 063 2758669.

Kompletne ogłoszenie w załączeniu poniżej.