Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

2014

wyjaśnienie treści SIWZ OR.272.8.2014 "Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Słupcy"

POWIAT SŁUPECKI                                                                           Słupca, dn.17.10.2014 r.

ul.Poznańska 20

62-400 Słupca

 

dotyczy postępowania: "Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Słupcy"

 

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:  

W punkcie IV. Warunki udziału w postępowaniu, w punkcie 1.1) Zamawiający wymaga
od wykonawcy posiadania zezwolenia Starosty na prowadzenie działalności w zakresie zbierania
i transportu odpadów . . .
 
Kompletny tekst wyjaśnienia SIWZ w załączeniu poniżej