Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

2014

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia OR.272.8.2014 "dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Słupcy"

Numer ogłoszenia: 349924 - 2014; data zamieszczenia: 20.10.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 340450 - 2014 data 14.10.2014 r.

. . .

Kompletny tekst ogłoszenia w załączeniu poniżej.