Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

2014

modyfikacja treści SIWZ OR.272.8.2014 "dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Słupcy"

OR.272.8.2014                                                                                            Słupca, dn. 20.10.2014 r.

 

  Modyfikacja treści SIWZ  dot. postępowania
„Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Słupcy”
wraz ze zmiana terminu składania ofert

 

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 (Dz. U. z 2013 r. poz. 907
ze zm.) dokunuje modyfikacji SIWZ w ten sposób, że wprowadza następujące zmiany:

 

1. W rozdziale II. pkt 2 SIWZ zapis: „do każdej tablicy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ramkę pod tablicę umożliwiającą montaż bez konieczności przewiercania tablicy wraz z nadrukiem reklamowym według wzoru Zamawiającego”  . . .

 

Kompletny tekst modyfikacji w załączeniu poniżej.