Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

2014

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. post. nr OR.272.7.2014 "Roboty remontowo-budowlane dotyczące budynku położonego w Słupcy przy Placu Szkolnym 14 przeznaczonego na siedzibę Powiatowego Urz

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 343928-2014 z dnia 2014-10-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Słupca
1. Przedmiotem zamówienia są roboty remontowo-budowlane dotyczące budynku położonego w Słupcy przy Placu Szkolnym 14 przeznaczonego na siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy. Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):...
Termin składania ofert: 2014-10-31


Numer ogłoszenia: 358050 - 2014; data zamieszczenia: 28.10.2014


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 343928 - 2014 data 16.10.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Słupecki, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca, woj. wielkopolskie, tel. 063 2758600, 2758624, fax. 063 2758669.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 

Kompletne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia poniżej w załączeniu: