Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

2015

wyjaśnienie treści SIWZ OR.272.4.2015 "Prace związane z wymianą okien w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy"

 

 

Słupca, dnia 11.08.2015 r.

POWIAT SŁUPECKI

ul. Poznańska 20

62-400 Słupca

 

 

Nr post.: OR.272.4.2015                                  

                                       

                       

           

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.4.2015 na: „Prace związane z wymianą okien w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy"

 

 

                                                            WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

 

Do zamawiającego wpłynęły zapytania następującej treści:

1. Proszę o określenie kolorystyki okien PCV np. biały lub złoty dąb, orzech, itd. Czy okleina w kolorze ma być również od wewnątrz? Informacje te są niezbędne do sporządzenia oferty.

2. Czy stolarka otworowa musi być z rozszczelnieniem i otworami nawiewnymi higrosterowalnymi?

 

Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

Ad.  1. Zamawiający nie określa koloru okien (mogą być białe).

Ad.  2  Stolarka okienna nie musi być z rozszczelnieniem i otworami nawiewnymi higrosterowalnymi.

 

 

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga