Prawa Jazdy

Wydawanie kart parkingowych

Wydawanie kart parkingowych

Na podstawie ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1443) od dnia 1 lipca 2014 r. zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych. Organem uprawnionym do wydawania kart parkingowych z dniem 1 lipca br. jest Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Staszica 17 w Koninie.