Prawa Jazdy

Wykaz spraw

Nazwa sprawy

Opłata uiszczana na konto Starostwa Powiatowego w Słupcy

39854200010000460420000020

Opłata skarbowa uiszczana na konto Urzędu Miasta w Słupcy

Uzyskanie prawa jazdy po egzaminie

100,50 zł

 

Uzyskanie profilu kandydata na kierowcę umożliwiającego przystąpienie do egzaminu kontrolnego sprawdzającego kwalifikacje

 

 

Uzyskanie prawa jazdy w przypadku zmiany danych

100,50 zł

 

Uzyskanie wtórnika prawa jazdy w przypadku utraty lub zniszczenia

100,50 zł

 

Uzyskanie międzynarodowego prawa jazdy

35 zł

 

Wymiana prawa jazdy wydanego przed 1 lipca 1999

100,50 zł

 

Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą na polskie prawo jazdy

100,50 zł

 

Wymiana lub uzyskanie prawa jazdy po zatrzymaniu za brak ważności dokumentu

100,50 zł

 

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy po zakończeniu obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów

0,50 zł

 

Wymiana prawa jazdy w celu umieszczenia wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub ukończenie szkolenia okresowego

100,50 zł

 

Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami

 

17 zł

Wydanie lub przedłużenie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym

50 zł

 

Wydanie pozwolenia do kierowania tramwajem

30,50 zł

 

Wydanie wtórnika pozwolenia do kierowania tramwajem

30,50 zł

 

Wymiana pozwolenia do kierowania tramwajem

30,50 zł

 

Uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów

 

48 zł

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

 

412 zł (wpis),

206 zł (rozszerzenie zakresu)

Wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy

50 zł

 

Przedłużenie ważności legitymacji instruktora nauki jazdy

 

 

Wymiana legitymacji instruktora nauki jazdy

 

 

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

500 zł (wpis do rejestru),

500 zł (rozszerzenie kategorii prawa jazdy).

17 zł – opłata za wydanie zaświadczenia potwierdzającego zmianę danych adresowych

Załatwianie sprawy przez pełnomocnika  (w przypadku braku zwolnienia z opłaty skarbowej)

 

17 zł