Zgłoszenie projektu robót geologicznych

Geolog Powiatowy

siedziba: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Poznańska 20, wejście C, pok. 35-36,

tel. 63 275 86 30. 

 

Godziny obsługi interesantów:

Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30

 

Wnioski z zakresu geologii można składać od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania starostwa w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Poznańskiej 20 (Budynek Główny).

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze,
  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji.

 

Wymagane dokumenty:

  • zgłoszenie robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi,
  • załącznik: projekt robót geologicznych (2 egz.) w postaci papierowej,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 

Opłata:

  • w przypadku pełnomocnictwa – 17 zł,

 

Płatna:

  • w kasie Urzędu Miasta Słupcy, ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca (parter),
  • na rachunek bankowy: Urząd Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca,           nr konta 45 8542 0001 0024 3377 0003 6753

 

Sposób załatwienia sprawy:

przyjęcie zgłoszenia, w razie wniesienia sprzeciwu decyzja administracyjna.

 

Tryb odwoławczy:

Stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Starosty Słupeckiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

Druki do pobrania:

Wniosek.doc

Klauzula RODO.pdf