Wydawanie pozwoleń zintegrowanych

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,

ul. Poznańska 20, wejście C, pok. 35-36, tel. 63 275 86 06, 63 275 86 30

 

Godziny obsługi interesantów:

Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30

 

Wnioski z zakresu zadań Wydziału można składać od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania starostwa w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Poznańskiej 20 (Budynek Główny).

 

Podstawa prawna:

 • ·         art. 201 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony

 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek spełniający wymagania określone w art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia         2001 r. Prawo ochrony środowiska,
 • dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej i opłaty skarbowej.


Opłata:

 1. Opłata rejestracyjna regulowana rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych i uzależniona jest od skali i rodzaju działalności prowadzonej w instalacjach.
 2. Opłata skarbowa - na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej:
 • 2 011 zł za udzielenie pozwolenia w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w dużych przedsiębiorstwach;
 • 506 zł za udzielenie pozwolenia w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców
 • zmiana pozwolenia - 50% stawki określonej dla pozwolenia.

 

Płatna:

 1. Opłata rejestracyjna:
 • na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa, nr konta BGK III O/Warszawa 76 1130 1062 0000 0109 9520 0010
 1. Opłata skarbowa:
 • w kasie Urzędu Miasta Słupcy, ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca (parter),
 • na rachunek bankowy: Urząd Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca,           nr konta 45 8542 0001 0024 3377 0003 6753

Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 209 ust.2 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Sposób załatwienia sprawy: wydanie decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy:stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Starosty Słupeckiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

 

Druki do pobrania:

Wniosek.doc

Klauzula RODO.pdf