Zaświadczenie o objęciu działki UPUL (o lasach)

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,

ul. Poznańska 20, wejście C, pok. 35-36, tel. 63 275 86 06, 63 275 86 30

 

Godziny obsługi interesantów:

Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30

 

Wnioski z zakresu zadań Wydziału można składać od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania starostwa w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Poznańskiej 20 (Budynek Główny).

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • ·         ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

 

Wymagane dokumenty:

  • wniosek,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.


Opłata:17 zł - na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

Płatna:

  • w kasie Urzędu Miasta Słupcy, ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca (parter),
  • na rachunek bankowy: Urząd Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca,  nr konta 45 8542 0001 0024 3377 0003 6753

Przewidywany termin załatwienia sprawy: w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku.

Sposób załatwienia sprawy: wydanie zaświadczenia.

Tryb odwoławczy:brak.

 

Druki do pobrania:

Wniosek.doc

Klauzula RODO.pdf