Zezwolenie na hodowle charta, mieszańców charta

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,

ul. Poznańska 20, wejście C, pok. 35-36, tel. 63 275 86 06, 63 275 86 30

 

Godziny obsługi interesantów:

Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30

 

Wnioski z zakresu zadań Wydziału można składać od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania starostwa w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Poznańskiej 20 (Budynek Główny).

 

Podstawa prawna:

  • art. 10 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie,
  • ·         rozporządzenie z dnia 5 lipca 2010 r. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i sposobu hodowli i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców.

 

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o dokonanie wpisu do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom wraz z odpowiednimi załącznikami,
  • dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej za wpis do rejestru.


Opłata:82 zł - na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

Płatna:

  • w kasie Urzędu Miasta Słupcy, ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca (parter),
  • na rachunek bankowy: Urząd Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca,  nr konta 45 8542 0001 0024 3377 0003 6753

Przewidywany termin załatwienia sprawy: jeden miesiąc, w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Sposób załatwienia sprawy: wydanie decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy:stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Starosty Słupeckiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

Druki do pobrania:

Wniosek.doc

Klauzula RODO.pdf