Zgłaszanie instalacji

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,

ul. Poznańska 20, wejście C, pok. 35-36, tel. 63 275 86 06, 63 275 86 30

 

Godziny obsługi interesantów:

Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30

 

Wnioski z zakresu zadań Wydziału można składać od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania starostwa w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Poznańskiej 20 (Budynek Główny).

 

Podstawa prawna:

  • art. 152 i art.153 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
  • ·         rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.

 

Wymagane dokumenty:

  • wypełniony wniosek,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej. 


Opłata:120 zł - na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

Płatna:

  • w kasie Urzędu Miasta Słupcy, ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca (parter),
  • na rachunek bankowy: Urząd Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca,           nr konta 45 8542 0001 0024 3377 0003 6753

Przewidywany termin załatwienia sprawy: do 30 dni od dnia złożenia zgłoszenia.

Sposób załatwienia sprawy: milcząca zgoda lub wydanie, na wniosek zgłaszającego, zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Tryb odwoławczy: brak.

Druki do pobrania:

Wniosek.doc

Klauzula RODO.pdf