Zmiana lasu na użytek rolny

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,

ul. Poznańska 20, wejście C, pok. 35-36, tel. 63 275 86 06, 63 275 86 30

 

Godziny obsługi interesantów:

Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30

 

Wnioski z zakresu zadań Wydziału można składać od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania starostwa w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Poznańskiej 20 (Budynek Główny).

 

Podstawa prawna:

  • ·         art. 13 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

 

Wymagane dokumenty:

  • wniosek właściciela lasu wraz z uzasadnieniem,
  • kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczoną powierzchnią przeznaczoną do zmiany,
  • decyzja środowiskowa, w przypadkach określonych w przepisach § 3 ust. 1 pkt. 88 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco wpływać na środowisko,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.


Opłata:10 zł - na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

Płatna:

  • w kasie Urzędu Miasta Słupcy, ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca (parter),
  • na rachunek bankowy: Urząd Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca,           nr konta 45 8542 0001 0024 3377 0003 6753

Przewidywany termin załatwienia sprawy: jeden miesiąc, w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy .

Sposób załatwienia sprawy: wydanie decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy:stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Starosty Słupeckiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

Druki do pobrania:

Wniosek.doc

Klauzula RODO.pdf