Informacje o Programie Wyrównywania Różnic Między Regionami 2008

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy informuje, że powiat słupecki został zakwalifikowany do uczestnictwa w 2008r. w programie Rady Nadzorczej PFRON „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami”

Obszar A – wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,

Obszar B – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,

Obszar D – likwidacja barier transportowych,

Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej

       Szczegółowe informacje na temat procedur realizacji programu dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl oraz w siedzibie PCPR w Słupcy przy ul. Wojska Polskiego 13, nr tel. 063 277 14 43

       Projekty należy składać w PCPR w Słupcy w terminie do dnia 5 marca 2008r.