Uchwała Nr 95/SO-6/05/Ko Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu z dnia 12 grudnia 2005r.