Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu

Uchwała Nr 83/SO-6/05/Ko Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu z dnia 3 listopada 2005r