Prognoza kwoty długu Powiatu Słupeckiego na 2008 rok i lata następne - stan na dzień 01.01.2008

Prognoza kwoty długu Powiatu Słupeckiego na 2008 rok i lata następne - stan na dzień 01.01.2008