Uchwała Nr XVIII/132/2020 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 23 stycznia 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Powiatu Słupeckiego na lata 2020-2035

XVIII/132/2020