Pozyskanie drewna z lasu prywatnego

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,

ul. Poznańska 20, wejście C, pok. 35-36, tel. 63 275 86 06, 63 275 86 30

 

Godziny obsługi interesantów:

Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30

 

Wnioski z zakresu zadań Wydziału można składać od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania starostwa w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Poznańskiej 20 (Budynek Główny).

 

Podstawa prawna:

 

Wymagane dokumenty:


Opłata:10 zł - na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

Płatna:

Przewidywany termin załatwienia sprawy: jeden miesiąc, w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy .

Sposób załatwienia sprawy: wydanie decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy:stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Starosty Słupeckiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

Dodatkowe informacje: w celu wydania świadectwa legalności pozyskania drewna, po dokonaniu jego ścinki, należy złożyć do Starostwa Powiatowego w Słupcy odrębny wniosek o ocechowanie pozyskanego drewna.

 

Druki do pobrania:

Wniosek.doc

Klauzula RODO.pdf