Deklaracja dostępności cyfrowej Oświadczenie w sprawie dostępności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej pcprslupca.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523  z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego oraz Ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W Powiecie Słupeckim przeprowadzono samocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa pcprslupcaslupca.pl spełnia wymagania w 96,92 %.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  1. Brak niektórych tekstów alternatywnych dla zdjęć.
  2. Brak pojedynczych nazw linków do obrazków.

Informacje dodatkowe.

  1. Publikacja strony pcprslupcaslupca.pl  01-04-2009 r.
  2. Osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony jest: Karolina Kowalska tel.63 213 22 44 email: sekretariat@pcprslupca.pl
  3. Strona aktualizowana na bieżąco.
  4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.0.
  5. W menu ˃ Kontakt zawarte są dane teleadresowe instytucji

 

Dostępność architektoniczna obiektów Starostwa Powiatu Słupeckiego

Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie znajduje się przy ul. Wojska Polskiego 13, 62-400 Słupca, na III piętrze.  Budynek jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim. Przy wejściu głównym znajduje się podjazd a na parterze winda umożliwiająca dotarcie na III piętro, gdzie znajduje się również toaleta dla osób niepełnosprawnych. W razie konieczności zapewniamy również możliwość spotkania z klientem na parterze.
Przed budynkiem wydzielone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych